Min kundvagn

Mini Cart

1

BeFit24, ägeren av webbplatsen BeFit24-.eu (vidare i texten "Webbplats") ägnar särsklid uppmärksamhet åt skyddet av webbålatsanvändarnas integritet och säkerhet vid behandligen av deras personuppgifter.

2

Personuppgifter om webbplatsanvändaren som finns i registeringsformulär och automatiskt insamlade personuppgifter behandlas med de krav som anges i lagen från den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (Journal of Laws 2002, Nr 101, Pos 926 med senare ändringar) och i lagen från den 18 april 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws, Nr 144, Pos 1204). Användaren har rätt till att ta del av personuppgifter relaterade till dem och rätten att korrigera sådan information. Automatisk insamlande data får inte ändras eller raderas.

3

Personuppgiter om webbplatsavändare som finns i registreringsformulär ska endast behandlas av BeFit24 för att tillhandahålla tjänster som erbjuds av webbplatsen och mot mål som anges i registreringsformulär relaterade till vissa webbplatstjänster. Dessutom kan de, efter överenskommerlse av webbplatsanvändare, för juridiskt motiverade ändamål för BeFit24, inklusive direktmarknadsföring av egna produkter och tjänster från BeFit24 och sammarbetsvilliga företag. BeFit24 är adiminströr av personuppgifter.

4

BeFit24 öveför onte och distruberar inte (säljer eller ger tillgång till) personuppgifter som webbplatsanvändare till andra indivier eller institutioner utan användarens tillstånd. Personuppgifter om webbplatsanvändare som behandlas av BeFit24 kan göras tillgänglig för auktoriserade statliga myndigheter på begäran, vi behov i förfarnade som genomförs av dem eller för en tredje part på grundval av förklaringar från auktoriserade statliga myndigheter.

5

BeFit24 samlar in data som samlas in automatiskt, relaterade til IP-adresser för användare som besöker webbplatsen och använder tjänster som tillhandahålls på webbplatsen. Insamlad data är alltså användbar vid webbplatsadministration, periodiska analayser av besöksstatistik, bestämmning av vilka sidor som är de mest besökta och för att definera nivåerna av funktionalitet på webbplatsens sidor. Data relaterade till användarens IP-adresser kan göras tillgänliga för auktoriserade statliga myndigheter på begäran, vid behov i förfarande som genomför av dem eller tredje part på grundval av förklaringar frå auktoriserade staliga organ.

6

Policyn använder mekanismen för så kallade cookies i. e. filer som lagras på en dator föe en webbplatsanvändare, med användarens navigationsparametrar och hans eller hennes inloggningsstatus. Cookiemekanismen är inte utfromad för att samla in information om webbplatsanvändare, den används endast för att samla in statistisk infromation om webbandvändarnas trafik. En användare kan radera cookiefiler, en åtgärd som inte orsakar störningar eller svårigheter att använda webbplatsen.

7

Webbplatsen innehåller ländar till andra webbsidor. BeFit 24 ansvarar inte för regler för integritetshantering och skydd som gäller för dessa webbplaser.

8

Webpplatsanvändare kan ställa sina frågor tvivel om sekretesspolicyn till e-postadressen: support@befit24.eu

9

Om den för närvarande integritetspolicyn ändras ska lämplig modifiering av ovannämda regler publiceras på en sida på webbplatsen.