Mans grozs

Mini grozs

Iegādājoties produktus www.befit24.eu vietnē, lietotājs piekrīt šādiem noteikumiem:

Pasūtījuma veikšana

Veicot pasūtījumu, klients saņem rēķinu, kas kalpo kā pasūtījuma apstiprinājums. Nosūtot klientam rēķinu, starp BeFit24 Ltd un klientu ir noslēgts līgums.

Saskaņā ar šo līgumu BeFit24 Ltd. apņemas piegādāt pasūtītās preces atbilstīgi atrunātajiem nosacījumiem un klients apņemas veikt samaksu par precēm noteiktajā apmērā un laikā.

Klientam ir jāveic samaksa par pasūtītajām precēm. Ja BeFit24 Ltd. atrunātajā laikā maksājumu nesaņems, tas uzskatīs, ka klients ir pārkāpis šo līgumu un darījumu atcels.

Pasūtītās preces klientam tiks nosūtītas tikai tad, ja maksājums būs veikts noteiktajā laikā un atbilstīgi atrunātajiem nosacījumiem.

Pasūtījuma atcelšana

Ja klients nav veicis maksājumu noteiktajā laikā un veidā (nauda nav pārskaitīta uz BeFit24.Ltd bankas kontu vai PAYPAL kontu), BeFit24 Ltd. ir tiesīgs atteikties no līguma, klientu par to neinformējot.